Nieuws

patoth20 februari 2010

Joyriden in de Methadonbus is rechts te beluisteren en gaat over het gevoel gevangen te zijn in de structuur opleiding-werk-consumentisme. De titel is een uitdrukking van wat er kan gebeuren als het slachtoffer deze structuur ter discussie stelt en zelf gaat denken.

28 januari 2010

Kachelglans.com is een, naar wij hopen prettige, voortzetting van de oude Kachelglans-archieven die hier nog te raadplegen zijn. Geïnteresseerde ambtenaren dienen dat in de tijd van hun baas te doen.

18 januari 2010

Tarzan van de Amoebes is een liedje met bewust middeleeuws aroma. Het is gespeeld op het beste snaarinstrument sinds de uitvinding van het elastiekje: de Chapman Stick. Ik bespeel hem pas een paar maanden, maar als het meer vloeit komt er een nieuwe versie.